CHAPTER 7

OFUDESAKI/CHAPTER 7 /  1876 TENRIKYO

(Tsukihi yori) (sanjuu hachi nen) (izen nite)      *-

(amakudari taru) (moto no innen) 7-1

God from, 38 years ago

descended from heaven because of the causality of the Origin.

(Tsukihi yori) (sono innen ga) (aru yue ni)     *-

(nanika isai o) (hanashitai kara) 7-2

From God, that causality exist that is said.

Whatever details I would like to talk.

(kami taru wa) (sore o shirazu ni) (nani goto mo)    *-

(sekainami ya to) (omote iru nari ) 7-3

Those in high places, that they do not know, of any thing.

Worldly, they are thinking.

(kono tokoro) (moto naru Jiba no) (koto naraba)    *-

(Hajimari dashi o) ( shiran koto nashi) 7-4

This place, the Origin becoming locality, if it is realized.

The beginning revelation, unknown matters there will not be.

(kami taru e) (kono shinjitsu o) (hayabaya to).  *-

(shirashite yaro to) (Tsukihi omoedo) 7-5

Those in high places, this Original mind, to quickly 

to teach, God’s thoughts.

(kami taru wa) (sore o shirazu ni) (meimei no)     *-

(waga mi shiyan o) (bakari omote) 7-6

Those in high places, that  do not know. Each

of their own body, they are thinking about only.

(Tsukihi niwa) (dandan mieru) (michisuji ni)     *-

(kowaki abunaki) (michi ga aru node) 7-7

To God, step by step sees the path one is on.

Dreadful dangerous paths, there are.

(Tsukihi yori) (sono michi hayaku) (shirasou to)     *-

(omote shinpai) (shiteiru to koso) 7-8

From God, that path quickly to let you know,

thinking, is worried and is appealing  to you.

(ningen no) (waga ko omou mo) (onaji koto)    *-

(kowaki abunaki) (michi o anjiru) 7-9

Human beings, your own children thinking about, it is the same.

The dreadful dangerous path (you are on), I am anxious.

(sore shirazu) (mina ichiretsu wa) (meimei ni)      *-

(mina ukkari to) (kurashi iru nari) 7-10

Unaware of that, all everyone, to each

all carelessly living.

(kono sekai) (nanika yorozu o) (ichiretsu ni)      *-

(Tsukihi shihai o) (suru to omoe yo) 7-11

This world, whatever all, to everyone

God will guide, think about it.

(kono hanashi) (douyuu koto ni) (omou kana)    *-

(korekara saki no) (michi o mite iyo) 7-12

This talk what is it about, you may wonder.

From now on, the future path look at it.

(dona youna) (takai yama demo) (mizu ga tsuku)    *-

(tanisoko ya tote) (abunage wa nai) 7-13

What kind of high the mountain there is, water will reach it.

In the low valleys to occur, danger is nonexistent.

(nanimo kamo) (Tsukihi shihai o) (suru kara wa)     *-

(oki chiisai yuu) (de nai zo ya) 7-14

In anything, because God will give guidance,

big and small saying, do not.

(koremade mo) (nandemo yougi) (hoshii kara)     *-

(taitei tazune) (itaru naredomo) 7-15

Even until now, by all means, missionaries I want.

I have mostly visited everywhere.

(konotabi wa) (tanisoko nitewa) (choto shitaru)     *-

(kii ga tappuri) (miete aru nari) 7-16

This time in the low valleys, a little is done

trees are plenty, are seen to occur.

(kono kii mo) (dandan Tsukihi) (deirishite)    *-

(tsukuri agetara) (kuni no hashira ya) 7-17

These trees, step by step when God enters them,

God raises them , the country’s pillar will become.

(sorekara wa) (nichinichi Tsukihi) (misadamete)     *-

(ato no yougi no) (moyou bakari o) 7-18

After that, day by day, God will ascertain (their minds)

The missionaries that come after, to prepare only.

(soreyori mo) (hineta kii kara) (dandan to)    *-

(teiri hikitsuke) (ato no moyou o) 7-19

Then, from old trees, step by step,

to attract and guide, the preparation to follow after.

(nichinichi ni) (Tsukihi omowaku) (fukaku aru)    *-

(onaji tokoro ni) (ni hon san bon) 7-20

Day by day, God’s intentions are profound.

the same place, 2 or 3  (trees found).

(kono kii mo) (mematsu omatsu wa) (yuwan de na)     *-

(ika naru kii mo) (Tsukihi omowaku) 7-21

These tress, male or female pine I do not say.

Any becoming trees, God has intentions.

(kono ato i) (nanino hanashi o) (suru naraba)    *-

(yougi no moyou) (bakari yuu nari) 7-22

This afterwards, what talks I would do.

the preparation of missionaries, I will only say.

(yougi demo) (chotto no koto dewa) (nai karani)     *-

(gojuu rokujuu no) (ninkazu ga hoshi) 7-23

Missionaries, a small amount , it is not.

50 to 60 in number I want.

(kono nin mo) (itsuitsu made mo) (heran you)      *-

(matsudai tsuzuki) (kireme naki you) 7-24

These numbers, forever not to decrease.

Forever to continue, without an end to working.

(kora hodoni) (omou Tsukihi no) (shinjitsu o)     *-

(mina no kokoro wa) (nani o omou ya) 7-25

Hey about,  thinking God about the Original mind.

All of your minds, what are you thinking.

(dono youna) (kudoki hanashi o) (suru no mo na)     *-

(tasuketai to no) (ichijo bakari de) 7-26

Whatever kind of persuasion talk I do,

to save you, solely only.

(ichiretsu no) (mune no uchi yori) (shinjitsu ni)  *-

(hayaku wakarita) (koto de aru nara) 7-27

Everyone, what comes from the innermost heart, to attain the Original mind,

quickly understands it, if this matter happens…

(sorekara wa) (Tsukihi yorozu) (shihai suru)    *-

(nanika yorozu no) (tasuke suru zo ya) 7-28

Then God, all will preside (guide) over.

Whatever all, will save.

(kono tasuke) (hayaku riyaku o) (misetasa ni)      *-

(Tsukihi no kokoro) (seku bakari ya de) 7-29

This salvation, quickly the blessing I want to show.

God’s mind hastens only.

(nanimo kamo) (kono sekikomi ga) (aru yue ni)     *-

(mune no uchi yori) (souji sogu de) 7-30

In all matters, this hastening, it is said to exist.

From what comes from the innermost heart, hurry sweeping.

(kono hanashi) (doko no koto ya to) (omouna yo)     *-

(mina meimei no) (uchi no hanashi ya) 7-31

This talk, where is it about, do not think.

All each of your inner ( heart), is the talk about.

(meimei ni) (mune no uchi yori) (shikkari to)        *-

(shinjitsu o dase) (suguni mieru de) 7-32

Each of you, from what comes from the innermost heart, firmly

the Original mind, show it.  Then all will be seen immediately.

(Tsukihi yori) (kono sekikomu ga) (aru yue ni)     *-

(nanika kokoro wa) (isogashii koto) 7-33

From God, this hastening exist, I say.

In anything (my) mind is busy

(kore saika) (hayaku juuyou) (miseta nara)    * – 

(Tsukihi no kokoro) (hitori isamu ni) 7-34

This circumstance, quickly the blessings are seen

God’s mind, by itself will be spirited.

(imamade mo) (ima ga kono yo no) (hajimari to)    *-

(yuute aredomo) (nanno koto yara) 7-35

Even until now, now is this world’s beginning,

I have said. Yet what does it mean.

(konotabi no) (juuyojizai de) (tokushin se)      *-

(imamade konna) (koto wa shiromai) 7-36

This time, the blessings be convinced.

Until now these things were not known.

(Tsukihi yori) (tainai yori mo) (irikonde)     *-

(juuyojizai o mina) (shite miseru) 7-37

From God,  inside the body, will enter

the blessings all will be shown.

(kora hodono) (juuyojizai no) (shinjitsu o)     *-

(hanashi suru no wa) (ima hajime ya de) 7-38

Hey about the blessings, to attain the Original mind.

The talk I will do, is now the first.

(konosaki wa) (itsu ni naritemo) (kono douri)     *-

(juuyojizai o) (hayaku shirasuru) 7-39

Hereafter, whenever it occurs (original mind), by this truth,

the blessing, I will quickly show you.

(imamade mo) (ika naru michi mo) (torita ga)     *-

(obiya tasuke no) (tameshi hajime ya) 7-40

Until now, every kind of path you have gone through.

Safe birth salvation’s test I will begin.

(konotabi wa) (Obiya tasuke no) (shinjitsu o)       *-

(hayaku tasuke o) (Tsukihi sekedomo) 7-41

This time, Safe birth salvation, to attain the Original mind.

Quickly the salvation, God hastens.

(ichiretsu wa) (imamade shiran) (koto ya kara)    *-

(mina jikkuri to) (izumi iru nari) 7-42

Everyone, until now, you did not know this matter.

All were hesitant, and depressed.

(shinjitsu ni) (kokoro sadamete) (negau nara)     *-

(juuyojizai ni) (ima no ma nimo)  7-43

To attain the Original mind, settle the mind. If you pray

for free & unlimited blessing, now is the time.

(kono koto wa) (tare demo shiranu) (koto ya kara)   *-

(mune ga wakaran) (Tsukihi zannen) 7-44

This matter no one knows of this because

the heart is not understood. The regret of God.

(imamade wa) (nani yono koto mo) (mienedomo)   *-

(korekara saki wa) (hayaku mieru) 7-45

Until now, what kind of matters, you were not able to see.

From now on , the future you will quickly see.

(shinjitsu no) (kokoro aru nara) (nani nari to)        *-

(hayaku negae yo) (suguni kanau de) 7-46

The Original mind, if the mind has. Whatever occurs, 

quickly pray.  Immediately I shall respond.

(dono youna) (koto wa ikan to) (yuwan de na)    *-

(tasuke ichijo) (seete iru kara) 7-47

Whatever kind of matter, not possible I do not say.

Single salvation, I am hastening.

(kora hodoni) (Tsukihi no kokoro) (sekikomedo)    *-

(soba no kokoro wa) (nande izumudo) 7-48

Because of this, God’s mind hastens.

Those near me, why are your minds depressed?

(hayabaya to) (kokoro isande) (sekikome yo)    *-

(Tsukihi machikane) (kore o shiran ka) 7-49

Quickly the mind make spirited. Hasten it!

God waits, don’t you know?

(Tsukihi yori) (juuyojizai o) (shinjitsu ni)       *-

(hayaku misetai) (kore ga ichijo) 7-50

From God, the blessings, to attain the Original mind, 

quickly like to show. This is foremost.

(kora hodoni) (omou Tsukihi no) (shinjitsu o)     *-

(soba no kokoro wa) (mada sekainami) 7-51

Hey, what extent are you thinking about God’s Original mind.

Those near, their minds are still worldly.

(kono youna) (koto o yuu mo) (ningen no)    *-

(kokoro dewa nai) (Tsukihi kokoro ya) 7-52

This  kind of matter I say, human’s

mind it is not. It is God’s mind.

(imamade wa) (nani o yuutemo) (ningen no)      *-

(kokoro ga majiru) (youni omote) 7-53

Until now, whatever I said, human’s

mind was mixed, you thought.

(shikato kike) (korekara kokoro) (irekaete)    *-

(ningen gokoro) (aru to omouna) 7-54

Listen clearly, from now on, the mind replace it.

Human mind to exist, do not think.

(imamade wa) (onaji ningen) (naru youni)    *-

(omote iru kara) (nanimo wakaran) 7-55

Until now, the same like human as you,

you thought, you do not understand anything.

(korekara wa) (nani o yuu nimo) (nasu koto mo)    *-

(ningen naru to) (sarani omouna) 7-56

From now on, whatever I may say or do,

human to play a role, furthermore do not think.

(imamade wa) (higara mo chitto) (kitaran de)     *-

(nani yo no koto mo) (shikae itaru de) 7-57

Until now, as the day has not yet come,

What kind of matters, I have been holding back.

(konosaki wa) (dono yona koto o) (yuu nimo na)   *-

(kowami abunaki) (nai to omoe yo) 7-58

Hereafter, what kind of  things I may say,

fear and danger is nonexistent to think about.

(korekara wa) (Tsukihi debari o) (suru hodoni)   *-

(donna koto demo) (kayashi shite yaru) 7-59

From now on, God will go out because

in whatever matters, I will give returns.

(Tsukihi yori) (Koremade naru no) (zannen wa)     *-

(yamayama tsumori) (kasanarite aru) 7-60

From God, up to now, the regret

has mountainously accumulated and piled up.

(ika hodoni) (zannen tsumori) (aru totemo)    *-

(douse kouse wa) (yu de nai zo ya) 7-61

No matter how much regret is accumulated, although

in any case, to do (force) to say, is nonexistent.

(korekara wa) (dono yona takai) (tokoro demo)    *-

(kono shinjitsu o) (hayaku misetai) 7-62

From now on, however high place there may be,

This Original mind, quickly to show you.

(kami taru no) (kokoro sumiyaka) (wakaritara)    *-

(Tsukihi juuyo) (hayaku suru no ni) 7-63

Those upper society’s mind, if they quickly understand

God’s blessings (illness as guidance), I will quickly do.

(Tsukihi yori) (kono juuyo o) (sekaijuu e)      *-

(hayaku ichiretsu) (shirashitaru nara) 7-64

From God, these blessing  to the world

quickly everyone if they understand it.

(konotabi no) (haramite iru o) (uchi naru wa)     *-

(nanto omoute) (machite iru yara) 7-65

This time’s pregnancy that exist, within to become.

What are your thoughts, while you are waiting?

(kore bakari) (hitonami ya towa) (omouna yo)      *-

(nandemo Tsukihi) (erai omowaku) 7-66

This only, ordinary matters do not think.

In all matters, God has profound intentions.

(kono moto wa) (roku nen izen ni) (san gatsu no)        *-

(juu go nichi yori) (mukai torita de) 7-67

This Origin (instrument at creation), 6 years ago, 3rd month

fifteenth day, I went to receive her.

(sorekara wa) (imamade Tsukihi) (shikkari to)         *-

(dakishimete ita) (hayaku misetai) 7-68

After that, until now God firmly

has embraced her. Quickly I will like to show her.

(sore shirazu) (uchi naru mono wa) (nanimo kamo)     *-

(sekainami naru) (youni omote) 7-69

Unaware of this, those to become within. In all matters,

worldly occurrences you are thinking.

(kono hanashi) (douyuu koto ni) (omou kana)    *-

(kore ga daiichi) (kono yo hajimari) 7-70

This talk, what is it about you may wonder.

This (she) is foremost in this world’s beginning.

(matasaki no) (michi no youdai) (dandan to)     *-

(yorozu no koto o) (mina toite oku) 7-71

Again, the future paths’s appearance,  step by step

all matters, all will be explained.

(na wa Tamae) (hayaku mitai to) (omou nara)      *-

(Tsukihi oshieru) (te o shikkari) 7-72

Her name is Tamae. Quickly to see her if you think,

God’s teaching hand (hand dance), firmly (perform it).

(kono hanashi) (shinjitsu omou) (koto naraba)     *-

(kokoro osamete) (hayaku kakare yo) 7-73

This talk, the Original mind if you think about.

Settle your mind, and quickly begin to place.

(imamade wa) (nani o yuutemo) (ichiretsu no)    *-

(mune mo wakaran) (hi mo kitaraide) 7-74

Until now, whatever I said , concerning everyone,

the heart is not understood. The day also had not come.

(dandan to) (mune ga wakareba) (hi mo kitaru)    *-

(Tsukihi no kokoro) (erai sekikomi) 7-75

Little by little, the heart understood, the day will come.

The mind of God, there is great hastening.

(kore saika) (hayaku mietaru) (koto naraba)      *-

(donna mono demo) (kanau mono nashi) 7-76

This circumstance is quickly seen, if this happens

whatever person, opposing person, there will be none.

(Tsukihi yori) (kore o shikkari) (miseta nara)     *-

(ato no shigoto wa) (donna koto demo) 7-77

From God, this (about the heart) is firmly shown (to high mountains)

The following workings, any kind of things.

(imamade mo) (obiya houso no) (kono yurushi)   *-

(nanto omote) (mina ga ita yara) 7-78

Even until now, safe child birth, about smallpox, these blessings,

How are you thinking, all to be?

(konotabi wa) (dona koto demo) (sukiyaka ni)     *-

(mina shinjitsu ni) (yuute kikasuru) 7-79

This time, whatever matter, quickly

to all, the Original mind, I will begin to tell you.

(korekara wa) (obiya tasuke mo) (shikkari to)      *-

(setsunami nashi ni) (hayaku umasuru) 7-80

From now on, childbirth salvation firmly

without pain, quickly you will deliver.

(dandan to) (kuchi de nani goto) (yuta tote)   *-

(Tsukihi yuu yoni) (seneba ikan de) 7-81

Step by step, by the mouth, whatever is said.

How God says it, you must do.

(Tsukihi yori) (nanino koto demo) (shikkari to)     *-

(yuu yoni seyo) (chigau koto nashi) 7-82

From God, whatever matter, firmly

do what I say. There is never an error.

(dono youna) (tasuke suru no mo) (mina Tsutome)     *-

(Tsukihi yuu yoni) (tashika suru nara) 7-83

Any kind of salvation done, all is the Service.

How God says, certainly do it.

(shinjitsu no) (kokoro aru nara) (Tsukihi nimo)

(shikato ukeyai) (tasuke suru zo ya) 7-84       *-

The Original mind, the mind if you have it. God also

firmly assures the salvation to do.

(konotabi wa) (tasuke suru no mo) (shinjitsu ni)     *-

(ukeyote tasuke) (ima ga hajime ya) 7-85

This time, the salvation I will do. If  the Original mind

is received, the salvation now I will begin.

(kora hodoni) (Tsukihi no kokoro) (seete iru)     *-

(soba no kokoro mo) (Tsutome koshirae) 7-86

Hey, because God’s mind hastening exist.

You close to me, your minds prepare for the Service

(kono moyou)( nani bakari dewa) (nai hodoni)       *-

(donna koto demo) (mina Tsutome ya de) 7-87

This preparation, what only it is not, because

whatever circumstance,  it is all the Service.

(tsutome demo) (onaji koto dewa) (nai hodoni)   *-

(mina sorezore to) (tee o oshieru) 7-88

The Services however, the same matter they are not, because

all each, the hands I will teach.

(imamade no) (michi no sugara to) (yuu mono wa)     *-?

(douyuu michi mo) (shirita mono nashi) 7-89

Until now, the path that one relies on that is said about.

What path (one is on), there is no one who knows.

(korekara wa) (dono yona michi mo) (dandan to)  *-

yorozu michisuji mina yute kikasu 7-90

From now on, every kind of path, step by step

all paths, all I shall tell and explain.

(Tsukihi yori) (nanimo michisuji) (kiita nara)   *-

(kono zannen wa) (muri de arumai) 7-91

From God, any paths are listened to.

This regret, unreasonable it is not.

(Tsukihi yori) (kono ichijo o) (harashitara)   *-

(ato no tokoro wa) (youkizukume ya) 7-92

From God, this one matter is cleared away,

Afterwards, as a result, complete joy.

(nichinichi ni) (youkizukume to) (yuu no wa na)    *-

(ika naru koto ya) (tare mo shiromai) 7-93

Day by day, complete joy that is said,

how it will occur, no one knows.,

(nanimo kamo) (youki to yuu wa) (mina Tsutome)    *-

(mezurashi koto o) (mina oshieru de) 7-94

In everything, joy that is said, is all through the Service.

Marvelous things, all will be taught.

(dandan to) (Tsutome oshieru) (kono moyou)   *-

(mune no uchi yori) (mina souji suru) 7-95

Little by little, the Service I will teach. For this preparation,

what comes from the innermost heart, all will sweep (the mind).

(ato naru wa) (nichinichi kokoro) (isamu de na)   *-

(yorozu no Tsutome) (tee o tsukeru de) 7-96

Afterwards, day by day the mind will become spirited.

The world’s Service,  your hands, perform it.

(kono Tsutome) (douyuu koto ni) (omou kana)    *-

(obiya houso no) (tasuke ichijou) 7-97

This Service, what is it about you may wonder.

Safe child birth, small pox’s salvation assistance.

(kono tasuke) (ika naru koto to) (omou kana)    *-

(hoso sen) (yono Tsutome oshieru) 7-98

This salvation, how will it occur, you may be wonder.

Free from smallpox, kind of Service I will teach.

(kono michi o) (hayaku oshieru) (kono Tsutome)      *-

(sekai ichiretsu) (kokoro sumasuru) 7-99

This path I will teach quickly. By this Service,

the world, everyone, the minds will be purified.

(kono hanashi) (douyuu koto ni) (kiite iru)     *-

(sekai tasukeru) (moyou bakari o) 7-100

This talk, what is it about, you are hearing.

The world I will save, to prepare only.

(dono youna) (tasuke suru no mo) (shinjitsu no)   *-

(Oya ga iru kara) (mina hikiukeru) 7-101

Whatever kind of salvation I will do, because the Original mind’s

Parent exist. All will be assured.

(kono koto o) (kore o makoto ni) (omou nara)        *-

(makoto shinjitsu) (kokoro shidai ya) 7-102

This matter, this is the truth, if you think.

This truth, the Original mind, the mind is dependent on it.

(kokoro sai) (shinjitsu sunda) (koto naraba)     *-

(donna koto demo) (chigau koto nashi) 7-103

The mind, on the occasion the Original mind  is settled, if this happens,

whatever happens, there is no failure.

(imamade wa) (Tsukihi ika hodo) (omoutemo)   *-

(soba no kokoro ni) (wakari nai node) 7-104

Until now, God, how much you have thought,

those near me, their minds they cannot understand.

(korekara wa) (dono yona Tsutome) (oshieru mo)     *-

(ningen naru no) (kokoro dewa nai) 7-105

From now on, whatever Service I may teach,

Coming from a Human mind, it is not.

(Tsukihi yori) (dono yona koto mo) (oshieru de)     *-

(kono yo hajimete) (nai koto bakari) 7-106

From God, whatever kind of things, I will teach.

This world’s beginning, nonexistent things only.

(ningen no) (kokoro de omou) (youna koto)    *-

(Tsukihi wa nanimo) (yuu de nai zo ya) 7-107

Human’s minds, that thinks of things,

God, anything will say, will not.

(Tsukihi niwa) (dono yona koto mo) (ichiretsu ni)     *-

(mina ni oshiete) (youkizukume ni) 7-108

To God, every kind of matter, to everyone.

all to teach for complete joy.

(sekaijuu) (mina ichiretsu wa) (sumikirite)    *-

(youkizukume ni) (kurasu koto nara) 7-109

To the world, all everyone is purified.

Complete joy to live to become.

(Tsukihi nimo) (tashika kokoro ga) (isamu nara)   *-

(ningen naru mo) (mina onaji koto) 7-110

God also, if certainly the mind becomes spirited.

Humans to become (spirited). It is all the same thing.

(Kono you no) (sekai no kokoro) (isamu nara)    *-

(Tsukihi ningen) (onaji koto ya de) 7-111

By these workings,  if people’s mind are settled,

God and human being are the same (mind).

Click to continue to: Chapter 8

16

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s