CHAPTER 7

OFUDESAKI/CHAPTER 7 / 1875 or 1876 TENRIKYO

(Tsukihi yori) (sanju hachi nen) (izen nite)

(Amakudari taru) (moto no innen) 7-1

God from, 38 years ago

descended from heaven because of the causality of the Origin.

(Tsukihi yori) (sono innen ga) (aru yue ni)

(Nanika isai o) (hanashitai kara) 7-2

From God, that causality is said to exist.

Whatever details I would like to talk.

(Kami taru wa) (sore o shirazu ni) (nani goto mo)

(sekainami ya to) (omote iru nari ) 7-3

Those in high places, that they do not know of any thing.

Worldly, they are thinking.

(kono tokoro) (moto naru Jiba no) (koto naraba)

(Hajimari dashi o) ( shiran koto nashi) 7-4

This place the Origin becoming Jiba, if it is realized.

The Origin’s revelation, unknown matters there will not be.

(Kami taru e) (kono shinjitsu o) (hayabaya to)

(Shirashite yaro to) (Tsukihi omoedo) 7-5

Those in high places, this truth, quickly

to teach, God’s thoughts.

(Kami taru wa) (sore o shirazu ni) (meme no)

(Waga mi shiyan o) (bakari omote) 7-6

Those in high places do not know that. Each

of their own body, they are thinking about only.

(Tsukihi niwa) (dandan mieru) (michisuji ni)

(Kowaki abunaki) (michi ga aru node) 7-7

To God, step by step sees the path one is on.

Dreadful dangerous paths, there are.

(Tsukihi yori) (sono michi hayaku) (shiraso to)

(Omote shinpai) (shiteiru to koso) 7-8

From God, that path quickly to let you know,

thinking, is worried and is appealing  to you.

(Ningen no) (waga ko omou mo) (onaji koto)

(Kowaki abunaki) (michi o anjiru) 7-9

Human beings, your own children thinking about, it is the same.

The dreadful dangerous path (you are on), I am anxious.

(Sore shirazu) (mina ichiretsu wa) (meme ni)

(Mina ukkari to) (kurashi iru nari) 7-10

Unaware of that, all everyone, to each

all carelessly living.

(Kono sekai) (nanika yorozu o) (ichiretsu ni)

(Tsukihi shihai o) (suru to omoe yo) 7-11

This world, whatever all, to everyone

God will guide, think about it.

(Kono hanashi) (doyu koto ni) (omou kana)

(Korekara saki no) (michi o mite iyo) 7-12

This talk what do you think of it?

From now on, the future path look at it.

(Dona yona) (takai yama demo) (mizu ga tsuku)

(Tanisoko ya tote) (abunage wa nai) 7-13

What kind of high the mountain there is, water will reach it.

In the low valleys, there will be no danger

(Nanimo kamo) (Tsukihi shihai o) (suru kara wa)

(Oki chiisai yu) (de nai zo ya) 7-14

In whatever, from God guidance will be done.

Big and small saying, do not.

(Koremade mo) (nandemo yogi) (hoshii kara)

(Taitei tazune) (itaru naredomo) 7-15

Even until now, by all means, missionaries I want.

I have mostly visited everywhere.

(Konotabi wa) (tanisoko nitewa) (choto shitaru)

(Kii ga tappuri) (miete aru nari) 7-16

This time in the low valleys, promising

trees are plenty, are seen.

(Kono kii mo) (dandan Tsukihi) (deirishite)

(Tsukuri agetara) (kuni no hashira ya) 7-17

These trees, step by step when God enters them,

God raises them , the country’s pillar will become.

(Sorekara wa) (nichinichi Tsukihi) (misadamete)

(Ato no yogi no) (moyo bakari o) 7-18

Then afterwards, day by day God will ascertain (their minds)

The timbers that come after, the preparation only.

(Soreyori mo) (hineta kii kara) (dandan to)

(Teiri hikitsuke) (ato no moyo o) 7-19

Then, from old trees, step by step,

to attract and guide, the preparation to follow after.

(Nichinichi ni) (Tsukihi omowaku) (fukaku aru)

(Onaji tokoro ni) (ni hon san bon) 7-20

Day by day, God’s thoughts are profound.

the same place, 2 or 3  (trees found).

(Kono kii mo) (mematsu omatsu wa) (yuwan de na)

(Ika naru kii mo) (Tsukihi omowaku) 7-21

These tress, male or female pine I do not say.

Any becoming tree are God’s thinking.

(Kono ato i) (nanino hanashi o) (suru naraba)

(Yogi no moyo) (bakari yu nari) 7-22

This afterwards, what talks I would do.

the preparation of timbers only I will say.

(Yogi demo) (chotto no koto dewa) (nai karani)

(Goju rokuju no) (ninkazu ga hoshi) 7-23

Timbers, a small amount , it is not.

50 to 60 in number I want.

(Kono nin mo) (itsuitsu made mo) (heran yo)

(Matsudai tsuzuki) (kireme naki yo) 7-24

These numbers, forever not to decrease.

Forever to continue, without an end.

(Kora hodoni) (omou Tsukihi no) (shinjitsu o)

(Mina no kokoro wa) (nani o omou ya) 7-25

Hey,   I am thinking, God’s truths.

all of your minds, what are you thinking.

(Dono yona) (kudoki hanashi o) (suru no mo na)

(Tasuketai to no) (ichijo bakari de) 7-26

Whatever persuasion I talk,

to save you, solely only.

(Ichiretsu no) (mune no uchi yori) (shinjitsu ni)

(Hayaku wakarita) (koto de aru nara) 7-27

Everyone, what comes from their innermost heart, if they truly

quickly understands it, if this matter happens…

(Sorekara wa) (Tsukihi yorozu) (shihai suru)

(Nanika yorozu no) (tasuke suru zo ya) 7-28

Then God, all will preside (guide) over.

Whatever all will save.

(Kono tasuke) (hayaku riyaku o) (misetasa ni)

(Tsukihi no kokoro) (seku bakari ya de) 7-29

This salvation, quickly the blessing I want to show.

God’s mind hastens only.

(Nanimo kamo) (kono sekikomi ga) (aru yue ni)

(Mune no uchi yori) (soji sogu de) 7-30

In all matters, this hastening, it is said to exist.

From what comes from the  innermost heart, hurry sweeping (one only needs to calm mind and not act on evil thoughts when the soul brings upon inconveniences).

(Kono hanashi) (doko no koto ya to) (omouna yo)

(Mina meme no) (uchi no hanashi ya) 7-31

This talk, where is it about, do not think.

All each of your inner ( heart), is the talk about.

(Meme ni) (mune no uchi yori) (shikkari to)

(Shinjitsu o dase) (suguni mieru de) 7-32

Each of you, from what comes from the innermost heart, firmly

show your sincerity (do not act on the evil thoughts, when the heart brings forth inconveniences). Then all will be seen immediately(Gods blessings when the heart is pure).

(Tsukihi yori) (kono sekikomu ga) (aru yue ni)

(Nanika kokoro wa) (isogashii koto) 7-33

From God, this hastening exist, I say.

In anything (my) mind is busy

(Kore saika) (hayaku juyo) (miseta nara)

(Tsukihi no kokoro) (hitori isamu ni) 7-34

This quickly the blessings are seen

God’s mind, by itself will be spirited.

(Imamade mo) (ima ga kono yo no) (hajimari to)

(Yute aredomo) (nanno koto yara) 7-35

Even until now, now is this world’s beginning,

I have said. Yet what does it mean.

(Konotabi no) (juyojizai de) (tokushin se)

(Imamade konna) (koto wa shiromai) 7-36

This time, the blessings be convinced.

Until now these things were not known.

(Tsukihi yori) (tainai yori mo) (irikonde)

(Juyojizai o mina) (shite miseru) 7-37

From God,  from inside the body, will enter

the blessings all will be shown.

(Kora hodono) (juyojizai no) (shinjitsu o)

(Hanashi suru no wa) (ima hajime ya de) 7-38

Hey, about the truth of the blessings;

the talk I will do, now is the beginning.

(Konosaki wa) (itsu ni naritemo) (kono dori)

(Juyojizai o) (hayaku shirasuru) 7-39

Hereafter, whenever it occurs, by this Service

the blessing I will quickly show you.

(Imamade mo) (ika naru michi mo) (torita ga)

(Obiya tasuke no) (tameshi hajime ya) 7-40

Until now, every kind of path you have gone through.

Safe birth salvation’s test I will begin.

(Konotabi wa) (Obiya tasuke no) (shinjitsu o)

(Hayaku tasuke o) (Tsukihi sekedomo) 7-41

This time, Safe birth salvation, the truth of it.

Quickly the salvation, God hastens.

(Ichiretsu wa) (imamade shiran) (koto ya kara)

(Mina jikkuri to) (izumi iru nari) 7-42

Everyone, until now you did not know this matter.

All were hesitant, and depressed.

(Shinjitsu ni) (kokoro sadamete) (negau nara)

(Juyojizai ni) (ima no ma nimo)  7-43

True sincerity with the mind settled, if you ask.

The free & unlimited blessing now, it is about.

(Kono koto wa) (tare demo shiranu) (koto ya kara)

(Mune ga wakaran) (Tsukihi zannen) 7-44

This matter no one knows of this because

the heart is not understood. The regret of God.

(Imamade wa) (nani yono koto mo) (mienedomo)

(Korekara saki wa) (hayaku mieru) 7-45

Until now, what kind of matters, you were not able to see.

From now on , the future you will quickly see.

(Shinjitsu no) (kokoro aru nara) (nani nari to)

(Hayaku negae yo) (suguni kanau de) 7-46

True sincerity of the mind, if present, whatever happens

quickly pray, immediately I shall respond.

(Dono yona) (koto wa ikan to) (yuwan de na)

(Tasuke ichijo) (sete iru kara) 7-47

Whatever kind of matter, not possible I do not say.

Solely salvation I am hastening.

(Kora hodoni) (Tsukihi no kokoro) (sekikomedo)

(Soba no kokoro wa) (nande izumudo) 7-48

Because of this, God’s mind hastens.

Those near me, why are your minds depressed?

(Hayabaya to) (kokoro isande) (sekikome yo)

(Tsukihi machikane) (kore o shiran ka) 7-49

Quickly the mind make spirited. Hasten it!

God waits, don’t you know?

(Tsukihi yori) (juyojizai o) (shinjitsu ni)

(Hayaku misetai) (kore ga ichijo) 7-50

From God, the blessings truly

quickly like to show. This is foremost.

(Kora hodoni) (omou Tsukihi no) (shinjitsu o)

(Soba no kokoro wa) (mada sekainami) 7-51

God’s thoughts are sincere.

Those near, their minds are still worldly.

(Kono yona) (koto o yu mo) (ningen no)

(Kokoro dewa nai) (Tsukihi kokoro ya) 7-52

Whatever kind of matter I say, human’s

mind it is not, it is God’s.

(Imamade wa) (nani o yutemo) (ningen no)

(Kokoro ga majiru) (yoni omote) 7-53

Until now, whatever I said, human

mind was mixed, only you thought.

(Shikato kike) (korekara kokoro) (irekaete)

(Ningen gokoro) (aru to omouna) 7-54

Listen clearly, from now on, the mind replace it.

Human mind, do not think (I have).

(Imamade wa) (onaji ningen) (naru yoni)

(Omote iru kara) (nanimo wakaran) 7-55

Until now, the same human, (I was)

you thought, you do not understand anything.

(Korekara wa) (nani o yu nimo) (nasu koto mo)

(Ningen naru to) (sarani omouna) 7-56

From now on, whatever I may say or do,

human occurrences, furthermore do not think.

(Imamade wa) (higara mo chitto) (kitaran de)

(Nani yo no koto mo) (shikae itaru de) 7-57

Until now, as the day has not yet come,

What I have been saying, I have been holding back (no blessings of guidance).

(Konosaki wa) (dono yona koto o) (yu nimo na)

(Kowami abunaki) (nai to omoe yo) 7-58

Hereafter, whatever I may say,

fear or danger, there is none, think about.

(Korekara wa) (Tsukihi debari o) (suru hodoni)

(Donna koto demo) (kayashi shite yaru) 7-59

From now on, God will go out

In whatever matters, I will give returns.

(Tsukihi yori) (Koremade naru no) (zannen wa)

(Yamayama tsumori) (kasanarite aru) 7-60

From God, until this time, the becoming regret

has mountainous accumulated and piled up.

(Ika hodoni) (zannen tsumori) (aru totemo)

(Dose kose wa) (yu de nai zo ya) 7-61

No matter how much, the regret accumulated there is.

This or that to do, I do not say.

(Korekara wa) (dono yona takai) (tokoro demo)

(Kono shinjitsu o) (hayaku misetai) 7-62

From now on, however high place there may be,

This truth, quickly to show you.

(kami taru no) (kokoro sumiyaka) (wakaritara)

(Tsukihi juyo) (hayaku suru no ni) 7-63

High society’s, mind, if they quickly understand (illness as guidance).

God’s blessings (illness as guidance), I will quickly do.

(Tsukihi yori) (kono juyo o) (sekaiju e)

(Hayaku ichiretsu) (shirashitaru nara) 7-64

From God, these blessing  to the world

quickly everyone if they understand it.

(Konotabi no) (haramite iru o) (uchi naru wa)

(Nanto omote) (machite iru yara) 7-65

This time, the conceived baby, those within,

what are your thoughts while you are waiting.

(Kore bakari) (hitonami ya towa) (omouna yo)

(Nandemo Tsukihi) (erai omowaku) 7-66

This only, ordinary matters do not think.

In all matters, God has profound intentions.

(Kono moto wa) (roku nen izen ni) (san gatsu no)

(Ju go nichi yori) (mukai torita de) 7-67

This Origin (instrument at creation), 6 years ago, 3rd month

fifteenth day, I went to receive her.

(Sorekara wa) (imamade Tsukihi) (shikkari to)

(Dakishimete ita) (hayaku misetai) 7-68

After that, until now God  firmly

embraced her, quickly I will like to show.

(Sore shirazu) (uchi naru mono wa) (nanimo kamo)

(Sekainami naru) (yoni omote) 7-69

Unaware of this, those of you within, in all matters

worldly occurrence, you are thinking.

(Kono hanashi) (doyu koto ni) (omou kana)

(Kore ga daiichi) (kono yo hajimari) 7-70

This talk, what are your thoughts?

This (she) is foremost in this world’s beginning.

(Matasaki no) (michi no yodai) (dandan to)

(Yorozu no koto o) (mina toite oku) 7-71

Hereafter, the condition of the path, step by step

all matters, all will be explained.

(Na wa Tamae) (hayaku mitai to) (omou nara)

(Tsukihi oshieru) (te o shikkari) 7-72

Her name is Tamae. Quickly to see her if you thinking,

God’s teaching hand (hand dance), firmly (perform it).

(Kono hanashi) (shinjitsu omou) (koto naraba)

(Kokoro osamete) (hayaku kakare yo) 7-73

This talk, truly you believe,

settle your mind, quickly begin it.

(Imamade wa) (nani o yutemo) (ichiretsu no)

(Mune mo wakaran) (hi mo kitaraide) 7-74

Until now, whatever I said , concerning everyone,

about the heart, it is not understood.  The day also had not come.

(Dandan to) (mune ga wakareba) (hi mo kitaru)

(Tsukihi no kokoro) (erai sekikomi) 7-75

Little by little, the heart understood, the day will come.

The mind of God, there is great hastening.

(Kore saika) (hayaku mietaru) (koto naraba)

(Donna mono demo) (kanau mono nashi) 7-76

This quickly is seen, if this happens

whatever person, opposing person, there will be none.

(Tsukihi yori) (kore o shikkari) (miseta nara)

(Ato no shigoto wa) (donna koto demo) 7-77

From God, this is firmly shown (to high mountains)

The following workings, any kind of thing.

(Imamade mo) (obiya hoso no) (kono yurushi)

(Nanto omote) (mina ga ita yara) 7-78

Even until now, safe child birth, small pox, these blessings,

How are you thinking, all of you?

(Konotabi wa) (dona koto demo) (sukiyaka ni)

(Mina shinjitsu ni) (yute kikasuru) 7-79

This time, whatever matter, quickly

all truly, I will begin to tell you.

(Korekara wa) (obiya tasuke mo) (shikkari to)

(Setsunami nashi ni) (hayaku umasuru) 7-80

From now on, childbirth salvation firmly

without pain, quickly you will deliver.

(Dandan to) (kuchi de nani goto) (yuta tote)

(Tsukihi yu yoni) (seneba ikan de) 7-81

Step by step, by the mouth, whatever is said.

What God says, you must do.

(Tsukihi yori) (nanino koto demo) (shikkari to)

(Yu yoni seyo) (chigau koto nashi) 7-82

From God, whatever matter, firmly

do what I say, there is never an error.

(Dono yona) (tasuke suru no mo) (mina Tsutome)

(Tsukihi yu yoni) (tashika suru nara) 7-83

Any salvation  is all through the Service.

If only you do just as God says.

(Shinjitsu no) (kokoro aru nara) (Tsukihi nimo)

(Shikato ukeyai) (tasuke suru zo ya) 7-84

True sincerity, the mind if you have it. From God

firmly assures to save you.

(Konotabi wa) (tasuke suru no mo) (shinjitsu ni)

(Ukeyote tasuke) (ima ga hajime ya) 7-85

This time, the salvation I do, true

salvation assurance, I will start it.

(Kora hodoni) (Tsukihi no kokoro) (sete iru)

(Soba no kokoro mo) (Tsutome koshirae) 7-86

The mind of God  hastens.

You close to me, your minds prepare for the Service

(Kono moyo)( nani bakari dewa) (nai hodoni)

(Donna koto demo) (mina Tsutome ya de) 7-87

This preparation, not anything it is not.

Whatever matter, all is by the Service.

(Tsutome demo) (onaji koto dewa) (nai hodoni)

(Mina sorezore to) (tee o oshieru) 7-88

The Service, the same matter it is not.

All each, the hands I will teach.

(Imamade no) (michi no sugara to) (yu mono wa)

(Doyo michi mo) (shirita mono nashi) 7-89

Until now, the path one takes that is said.

What path, there is no one who knows.

(Korekara wa) (dono yona michi mo) (dandan to)

Yorozu michisuji mina yute kikasu 7-90

From now on, every kind of path, step by step

every paths all I shall tell and explain.

(Tsukihi yori) (nanimo michisuji) (kiita nara)

(Kono zannen wa) (muri de arumai) 7-91

From God, all the paths when they are listened to,

God’s regret, unreasonable it is not.

(Tsukihi yori) (kono ichijo o) (harashitara)

(Ato no tokoro wa) (yokizukume ya) 7-92

From God, this all is cleared away,

Afterwards, the place will have complete joy.

(Nichinichi ni) (yokizukume to) (yu no wa na)

(Ika naru koto ya) (tare mo shiromai) 7-93

Day by day, complete joy that is said,

how it will occur, no one knows.,

(Nanimo kamo) (yoki to yu wa) (mina Tsutome)

(Mezurashi koto o) (mina oshieru de) 7-94

In everything, joy is said to be all through the Service.

Marvelous things, all will be shown.

(Dandan to) (Tsutome oshieru) (kono moyo)

(Mune no uchi yori) (mina soji suru) 7-95

Little by little, the Service I will teach. For this preparation,

from what comes from the innermost heart, all sweep (the mind).

(Ato naru wa) (nichinichi kokoro) (isamu de na)

(Yorozu no Tsutome) (tee o tsukeru de) 7-96

Afterwards, day by day the mind will become spirited.

The world’s Service,  your hands, perform it.

(Kono Tsutome) (doyu koto ni) (omou kana)

(Obiya hoso no) (tasuke ichijo) 7-97

This Service, what are your thoughts.

Safe child birth, small pox’s salvation assistance.

(Kono tasuke) (ika naru koto to) (omou kana)

(Hoso sen) (yono Tsutome oshieru) 7-98

This salvation, how will it occur you may be thinking.

Free from smallpox, kind of Service I will teach.

(Kono michi o) (hayaku oshieru) (kono Tsutome)

(Sekai ichiretsu) (kokoro sumasuru) 7-99

This path I will teach quickly. By this Service,

the world, everyone the minds will be purified.

(Kono hanashi) (doyu koto ni) (kiite iru)

(Sekai tasukeru) (moyo bakari o) 7-100

This talk, how are you listening to it.

The world I will save, the preparation only.

(Dono yona) (tasuke suru no mo) (shinjitsu no)

(Oya ga iru kara) (mina hikiukeru) 7-101

Whatever kind of salvation I do, the true

Parent exist, all will be assured.

(Kono koto o) (kore o makoto ni) (omou nara)

(Makoto shinjitsu) (kokoro shidai ya) 7-102

This matter, this the truth if you think,

True sincerity, the mind is dependent on it.

(Kokoro sai) (shinjitsu sunda) (koto naraba)

(Donna koto demo) (chigau koto nashi) 7-103

The mind is truly settled, if this happens

Whatever happens, there is no failure.

(Imamade wa) (Tsukihi ika hodo) (omotemo)

(Soba no kokoro ni) (wakari nai node) 7-104

Until now, God how much was thought.

those near me, their minds they cannot understand.

(Korekara wa) (dono yona Tsutome) (oshieru mo)

(Ningen naru no) (kokoro dewa nai) 7-105

From now on, whatever Service I may teach,

Coming from a Human mind, it is not.

(Tsukihi yori) (dono yona koto mo) (oshieru de)

(Kono yo hajimete) (nai koto bakari) 7-106

From God, what kind of things, I will teach.

This world’s beginning, never (taught) things only.

(Ningen no) (kokoro de omou) (yona koto)

(Tsukihi wa nanimo) (yu de nai zo ya) 7-107

Human’s minds thoughts sort of things

God, not anything, will not say.

(Tsukihi niwa) (dono yona koto mo) (ichiretsu ni)

(Mina ni oshiete) (yokizukume ni) 7-108

From God, every kind of matter to everyone.

all will teach, then complete joy.

(Sekaiju) (mina ichiretsu wa) (sumikirite)

(Yokizukume ni) (kurasu koto nara) 7-109

To the world, all everyone is purified.

Complete joy to live to become.

(Tsukihi nimo) (tashika kokoro ga) (isamu nara)

(Ningen naru mo) (mina onaji koto) 7-110

God also, if certainly the mind is settled.

Humans will become also, all are the same.

(Kono yo no) (sekai no kokoro) (isamu nara)

(Tsukihi ningen) (onaji koto ya de) 7-111

The world’s people’s mind are settled,

God and human being are the same.

Click to continue to: Chapter 8

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.