CHAPTER 9

OFUDESAKI/ CHAPTER 9/  1875 TENRIKYO

(Imamade wa) (nani o yutemo)(ningen no)

(Kokoro no yoni) (omote itaredo) 9-1

Until now, whatever I said, human beings’

mind only you thought it came from.

(Konotabi wa) (nani o yutemo) (ningen no)

(Kokoro aru towa) (sarani omouna) 9-2

This time whatever I may say, human beings’

mind it is, never think.

(Dono yona) (koto demo shikato) (kiite kure)

(Ningen gokoro) (sarani mazen de) 9-3

Whatever matter, firmly listen please.

Human mind, never will it be.

(Tsukihi yori) (dono yona koto mo) (shikkari to)

(Yuikakeru de na) (kore kiite kure ) 9-4

From God about whatever matters, clearly will

tell you. Please come and listen to this.

(Tsukihi yori) (yashiro to naru o) (futari tomo)

(Betsuma hedatete) (oite morotara) 9-5

From God, the Shrine to become two person, both

given separate rooms. If this is put in place and served….

(Nani yu mo) (soreyori shikato) (ukeyote)

(Tasuke suru zo ya) (shikato mite iyo) 9-6

Whatever is said, will then be surely accepted.

I will save you. Watch closely!

(Konosaki wa) (dono yona tasuke) (suru no mo na)

(Mina ukeyau no) (moto de aru kara) 9-7

This time, whatever salvation is to be done,

all because the origin of the assurance exist.

(Kono yona) (koto o yutemo) (kesan yo)

(Tashika kikisumi) (shochi shite kure) 9-8

These matters said, I will never erase.

Certainly to be effective, ponder and come.

(Konosaki wa) (donna mutsukashi) (yamai demo)

(Mina ukeyote) (tasuke suru zo ya) 9-9

Hereafter, however serious the illness may be,

all assurance. I will save you.

(Ningen ni) (yamai to yute) (nai keredo)

(Kono yo hajimari) (shirita mono nashi ) 9-10

In human beings, illness to say is nonexistent but

since the beginning of this world, there is no person who knows.

(Kono koto o) (shirashitai kara) (dandan to)

(Shuri ya koe ni) (isha kusuri o) 9-11

This matter, to let you know, step by step

 I will weed and fertilize (to cure), like doctors & medicines do.

(Korekara wa) (nanika yorozu o) (mina toku de)

(Donna koto demo) (shikato kiku nari) 9-12

From now on, everything, all will be explained.

whatever matter, Listen closely.

(Koremade mo) (taite hanashi mo) (toitaredo)

(Mada yute nai) (shinjitsu no koto) 9-14

Until now, my explained talks have been explained.

But not yet said,  matter of truth exist.

(Kyokara wa) (dono yona koto o) (yu yara na)

(Tsukihi no kokoro) (makoto sekikomu) 9-14

From today, on whatever matter, I will say to explain.

God’s mind is truly hastening.

(Nichinichi ni) (nani sekikomu to) (yu naraba)

(Tsukihi tobideru) (moyo bakari o) 9-15

Day by day, what hastening am I talking about?

God will go out, this preparation only.

(Kono hanashi) (shikkari kiite) (shochi seyo)

(Donna koto oba) (suru ya shiren de) 9-16

This talk, clearly listen. Ponder over it.

Whatever God does, you do not know.

(Konosaki no) (michi no yodai) (shikkari to)

(Kikiwakete kure) (Tsukihi tanomi ya) 9-17

Hereafter, the condition of the path, firmly

recognize and come, God requests.

(Tsukihi yori) (tobideta koto o) (kiita nara)

(Kanrodai o) (hayaku dasu yo) 9-18

When God, rushes out, when it occurs,

The Central Pillar, quickly put it out.

(Kanrodai) (sueru tokoro o) (shikkari to)

(Jiba no tokoro o) (kokoro zumori o) 9-19

The Central Pillar’s  installation location, firmly

at the location of the Jiba, prepare your mind.

(Kore saika) (tashika sadamete) (oita nara)

(Donna koto demo) (abunaki wa nai) 9-20

This quickly, (the mind) surely settled, if this occurs

Whatever matter, there will be no danger.

(Tsukihi yori) (tobideru tokoro) (choto hanashi)

(Takai tokoro ya) (toi tokoro i) 9-21

From God , the location to where to rush out, a little talk about.

To the high places and the far places.

(Sono hanashi) (kiitaru naraba) (ichiretsu wa)

(Nanto Tsukihi wa) (erai mono ya to) 9-22

That talk, when it occurs, everyone (will say)

How God, is remarkable.

(Sekaiju) (mina Dandan to) (yu de aro)

(Sono hi kitareba) (mune ga hareru de) 9-23

To the world, everyone gradually will speak of it.

When that day comes, the hearts will be swept (cleared).

(Imamade wa) (sanju Hachi nen) (izen kara)

(Mune no zannen) (makoto kinodoku) 9-24

Until now, from thirty eight years ago,

the regret of the heart, truly unfortunate it is.  (1876)

(Konotabi wa) (dono yona koto mo) (shikkari to)

(Mina ichiretsu ni) (shirasu koto nari )9-25

At this time, about whatever matters, clearly

to all of everyone, I shall make known.

(Shirasuru mo) (nani shirasuru to) (omou kana)

(Moto naru Oya o) (tashika shirasuru)  9-26

To make known, what is it to be known are you thinking.

The Parent of the Origin, (I) certainly will make known.

(Kono yona) (koto o yuikake) (shirasuru mo)

(Nanno koto yara) (tare mo shiromai) 9-27

These matters (I) talk to make you understand.

What is the matter. There is no one who knows.

(Kono yo o) (ichiretsu naru ni) (shinjitsu o)

(Tasuketai kara) (shirashi kakeru de) 9-28

These workings, to everyone it will happen. Truly

because I wish to save, I will begin to inform you.  

(Imamade ni) (nai tasuke oba) (suru kara wa)

(Moto o shirasan) (koto ni oite wa) 9-29

Until now, nonexistent salvation, God will do.

The Origin must be known. The matter if it is put in place.

(Imamade mo) (shiranu koto oba) (oshieru wa)

(Moto naru Oya o) (tashika shirasuru) 9-30

Until now, the things known, God will teach.

The Origin becoming Parent I will certainly let you know.

(Moto naru no) (Oya o tashikani) (shirita nara)

(Donna koto demo) (mina hikiukeru) 9-31

The Origin becoming Parent, certainly if known

In whatever matter, I shall all guarantee.

(Kono hanashi) (tare ga yu towa) (omouna yo)

(Tsukihi no kokoro) (bakari naru zo ya) 9-32

This talk, who is it talking to, do not think.

God’s mind, to only one who would become like it.

(Yorozuyo no) (sekai ichiretsu) (miwatase yo)

(Yamai to yu mo) (iroiro ni aru) 9-33

Through all ages, the world, everyone, look at it.

Illness to say, there are various (illness)

(Konotabi wa) (donna mutsukashi) (yamai demo)

(Ukeyote tasuke) (kaden oshieru) 9-34

This time whatever serious illness there may be,

the following salvation, the family recipe, I will teach;

(Korekara wa) (tashikani yakumi) (yute kikasu)

(Nani o yutemo) (shochi shite kure) 9-35

From now on, clearly the ingredients, I will inform and tell you.

Whatever I say, ponder and come.

(Konotabi no) (nayamu tokoro wa) (tsurakaro)

(Ato no tokoro no) (tanoshimi o miyo) 9-37

This time, the suffering at this place must be trying (Kokan’s illness)

The previous place (Ojiba), look at  how promising it is.

(Sakiyori ni) (seeippai ni) (kotowari ga)

(Yute aru zo ya) (shiyan shite miyo) 9-37

Before it happened (Kokan’s illness), many notices

Is said to have occurred. Ponder over it and look.

(Dono yona) (koto o suru nimo) (saki i yori)

(Kotowarite ue) (kakaru shigoto ya) 9-38

In whatever things  I do, hereafter

I give notice before, then begin working.

(Kono hanashi) (doyu koto ni) (omou kana)

(Tsukihi juyo) (shirashitai yue) 9-39

This talk, what matters are you thinking?

God’s blessings, to understand it I say.

(Shinjitsu ni) (kono ichijo o) (hayabaya to)

(Tsukihi no kokoro) (sete iredomo) 9-40

Truly, this assistance (blessings) if it quickly occurs.

God’s mind hastens to put it (Kanrodai) in.

(Soba naru ni) (ika hodo Tsukihi) (tanondemo)

(Kikiwake ga nai) (nanto zannen) 9-41

Those who will be near me, No matter how much God pleads,

there is no recognition. How regretful.

(Dono yona) (koto o yutemo) (ima no koto)

(Nani o yu towa) (sarani omouna) 9-42

Whatever I say, concerning present matters

whatever I say about, furthermore do not think.

(Dandan to) (nanino hanashi o) (suru nimo na)

(Saki naru koto o) (bakari yute oku) 9-43

Step by step, Whatever talk (I) will also do,

the matters that will occur in the future, only will be said.

(Korekara wa) (nanino hanashi o) (suru naraba)

(Kanrodai no) (hanashi ichijo) 9-44

From now on, whatever talk, I will do

about the Central Pillar, is the only talk.

(Ima naru no) (Kanrodai to) (yu no wa na)

(Choto no shinagata) (made no koto ya de) 9-45

At present, the becoming Central Pillar is said to be

a mere model. It is not completed.

(Korekara wa) (dandan shikato) (yute kikasu)

(Kanrodai no) (moyo bakari o) 9-46

From now on, step by step clearly, to tell you  and make you listen

The Central Pillar, the preparation only.

(Kono dai o) (sukoshi horikomi) (sashiwatashi)

(San jaku ni shite) (rokkaku ni seyo) 9-47

This Pillar, to sculpture a little. The diameter

make it 3 shaku, make it  hexagonal.

(Imamade ni) (iroiro hanashi) (toitaru wa)

(Kono dai sueru) (moyo bakari de) 9-48

Until now, various discussions I have explained.

This Pillar installment, preparation only

(Kore saika) (shikkari suete) (oita nara)

(Nanimo Kowami mo) (abunaki mo nai) 9-49

This quickly, firmly installed, if this placement occurs,

nothing fearful, and nothing dangerous.

(Tsukihi yori) (sashizu bakari de) (shita koto o)

(Kore tometa nara) (waga mi tomaru de) 9-50

From God,  about direction being given,

if this is stopped, one’s own body will be stopped.

(Kore o mite) (makoto shinjitsu) (kekko to)

(Kore wa Tsukihi no) (oshie naru ka yo) 9-51

When you see this, true sincerity, practice it.

This is God’s teachings, that will become.

(Kono dai ga) (deketachi shidai) (tsutome suru)

(Donna koto demo) (kanawan de nashi )9-52

This Pillar, as soon as completed, the Service will be done

In whatever matters, nothing cannot be realized.

(Kono dai mo) (itsu dose to) (yuwan de na)

(Deketachita nara) (tsutome suru zo ya) 9-53

About this stand, when it will be done,  I do not say,

but when it is completed, the Service (Joyous Service) will be done.

(Kore saika) (Tsutome ni kakari) (deta naraba)

(Nani kanawan to) (yu de nai zo ya) 9-54

This quickly, the Service if begun, If this appears,

nothing cannot be realized, I would not say.

(Kore o miyo) (tashikani Tsukihi) (jikimotsu no)

(Atae shikkari) (tashika watasuru) 9-55

Watch this, surely God the food from heaven

will firmly grant, certainly it would be bestowed.

(Dona yona) (koto demo tashika) (shinjitsu no)

(Shoko nakeneba) (ayaukii koto) 9-56

In whatever matters, unless there is clear

Proof of the truth (Original mind/Kanrodai), It should remain questionable.

(Korekara wa) (dono yona koto mo) (dandan to)

(Komakashiku toku) (kore somukuna yo) 9-57

From now on, whatever matters, step by step

I shall explain in detail. Do not disagree with this.

(Kono hanashi) (nani o yu ya to) (omouna yo)

(Kanrodai no) (moyo ichijo) 9-58

This talk, what are you talking about, do not think.

The Central Pillar, solely about it’s preparation.

(Kono dai mo) (dandan dan to) (tsumiagete)

(Mata sono ue wa ni) (shaku shi sun ni) 9-59

This stand also, step by step to be piled up

Again that top to measures 2 shaku, and 4 sun.

(Sono ue e) (hirabachi nosete) (oita nara)

(Soreyori tashika) jikimotsu o yaro 9-60

On top of it place a flat vessel, when this is placed

then certainly, the food of heaven will be given.

(Jikimotsu o) (tare ni ataeru) (koto naraba)

(Kono yo hajimeta) (Oya ni watasuru) 9-61

The food of Heaven, who is it given to, if this occurs.

This world beginning parent, it will be bestowed to.

(Ten yori ni) (atae o morau) (sono Oya no)

(Kokoro o tare ka) (shirita mono nashi) 9-62

From heaven, the gift to be received to (Oyasama), that parent’s

mind, there is no one who knows.

(Tsukihi yori) (tashikani kokoro) (misadamete)

(Soreyori watasu) (jikimotsu no koto) 9-63

From God, when the firm (pure) minds are ascertained,

then it will be bestowed. This is about the food from heaven.

(Tsukihi niwa) (kore o watashite) (oita nara)

(Ato wa Oya yori) (kokoro shidai ni) 9-64

From God, when this is bestowed, when it occurs

afterward it is up to the Parent, dependent on the mind.

Click to continue to: Chapter 10

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s