CHAPTER 17

OFUDESAKI/ CHAPTER 17 /   1882 TENRIKYO

Imamade wa nanno michi yara shirenanda

Kyokara saki wa michi ga wakaru de 17-1

Until now, no one has known what path they were on.

From this day, one will understand the future path (path of the soul/heart).

Kono michi wa doyu koto ni omou kana

Kanrodai no ichijo no koto 17-2

This path, what are your thoughts?

This matter is a solely about  the Kanrodai.

Kono dai o doyu koto ni omote iru

Kore wa nihon no ichi no takara ya 17-3

This Stand, what are your thoughts?

This is Nihon’s (people that are open minded and understand the soul) place to gather (to perform the Joyous Service).

Kore oba na nanto omote mina no mono

Kono moto naru o tare mo shiromai 17-4

This subject, God wonders the thinking among all of you about this?

This Origin beginning no one knows.

Konotabi wa kono moto naru o shinjitsu ni

Dozo sekai e mina oshietai 17-5

At this time, this Origin beginnings

I truly wish to teach everything to the world.

Kono moto wa Izanagii to Izanami no

Minouchi yori no hon mannaka ya 17-6

This Origin is exactly the center

of the bodies of Izanagi and Izanami (the first parents of mankind).

Sono toko de sekaiju no ningen wa

Mina sono Jiba de hajime kaketa de 17-7

There at that place, human beings of the world,

everyone I created at Jiba.

Sono Jiba wa sekai ichiretsu dokomade mo

Kore wa nihon no kokyo naru zo ya 17-8

That Jiba, wherever they are in the world

This will become the native place of  Nihon.

Ningen o hajime kaketaru shoko ni

Kanrodai o suete oku zo ya 17-9

The Proof (Origin) where I began Mankind,

I shall put the Kanrodai into place.

Kono dai ga mina soroi sai shita naraba

Donna koto oga kanawan de nashi 17-10

This stand if everyone (the instruments at creation)  gathers together (in prayer),

there will be nothing that cannot be realized.

(Soremade ni) (sekaiju o) (dokomade mo)

(Mune no soji o) (seneba naran de) 17-11

Until then, the world, wherever,

the sweeping of the hearts, must be done.

Kono soji doko ni hedate wa nai hodoni

Tsukihi miwakete iru to omoe yo 17-12

In this sweeping, there will be no discrimination.

Know that God is discerning you.

Tsukihi niwa donna tokoro ni iru mono mo

Kokoro shidai ni mina uketoru de 17-13

Wherever you may be, God will accept all of you

in accordance with your mind.

Imamade wa donna kokoro de itaru tomo

Ichiya no ma nimo kokoro irekae 17-14

Whatever mind you may have had until now,

replace it, even in the span of a night.

Shinjitsu ni kokoro sukiyaka irekaeba

Sore mo Tsukihi ga suguni uketoru 17-15

If you truly replace the mind quickly,

God will accept it too at once (does not mean that suffering will subside).

Tsukihi niwa sekaiju wa mina waga ko

Kawai ippai kore ga ichijo 17-16

To God, all of you in the world are my children.

Love for you fills me. This is most important.

(Imamade wa) (donna mono demo) (mune no uchi)

(Shiritaru mono wa) (sarani arumai) 17-17

Until now, whatever person, the innermost heart

there has been no one who understands.

(Konotabi wa) (donna tokoro ni) (iru mono mo)

(Mune no uchi oba) (mina yute kikasu) 17-18

This time, wherever you may be,

God shall tell you all about the innermost heart.

Koremade wa kabe hito yo nite hedate tara

Nani o yutemo choto mo shiromai 17-19

Until now, it was like a single wall to set apart (now and future),

you would know nothing of whatever was said.

Kyokara wa yokome furu ma mo nai hodoni

Yume mita yoni nani o suru yara 17-20

From today, there will be no time even to look aside.

There is no knowing what will be accomplished as in a dream.

Imamade no Tsukihi zanen to yu mono wa

Nakanaka chotto no koto de nai zo ya 17-21

The regret of God until now has been

by no means a small matter.

Kyomade wa nanimo shirazu ni ita keredo

Sa miete kita erai honmichi 17-22

Until today, though you have known nothing,

now the great true path is coming into sight.

Kono michi o hayaku mitote sekikonda

Sa korekara wa yokizukume ya 17-23

Because I wished to see this path quickly, I have hastened.

From this time forward, there will be complete joy (God will work).

Kono hanashi doyu koto ni omou kana

Fude no saki gana miete kita nara 17-24

What do you think this talk is about?

If only what is written in the Tip of the Writing Brush begins to be seen in the future.

Imamade wa dono yona koto mo kiite ita

Konotabi kosowa zanen harasu de 17-25

Until now, I have listened to whatever things.

This time indeed, I shall clear my regret away.

Kono harashi doyu koto ni omou kana

Nandoki doko de shirizoku yara na 17-26

What do you think this clearing away is to be?

There is no knowing where or when I may respond ( sweep dust from the heart /place illness as guidance).

Koremade no nagai dochu kono zanen

Chotto no koto dewa nai to omoe yo 17-27

This regret from my long journey till now,

think that is is not a small matter.

Korekara wa kono kayashi oba suru hodoni

Mina ichiretsu wa shochi shite iyo 17-28

From now on, God shall give returns for it.

Ponder over it, all of you.

Sekaiju doko no mono towa yuwan de na

Tsukihi shikkari mina mite iru de 17-29

Without saying who it is to be in the world,

God is watching everyone throughout the world closely.

Dono yona koto o yutemo omotemo

Tsukihi shiran to yu koto wa nai 17-30

Whatever you may say or think,

there is nothing that God does not know.

Konosaki wa dono yona koto o suru nimo na

Tsukihi saki e to kotowarite oku 17-31

Hereafter, whatever I shall do (illness as guidance to understand the heart/soul),

God will give notice of it beforehand (hinokishin/to tell others what God is going to do).

Korekara wa Tsukihi zannen deta naraba

Dono yona koto ga aru ya shiren de 17-32

From now on, if the regret of God appears,

Any kind of thing may happen, an tribulation or ordeal.

Kyonohi wa dono yona koto mo tsunde kita

Kami no zannen harasu mite iyo 17-33

Today, everything has piled up to its limit.

Watch, I shall release the regret of God.

Imamade wa kono yo hajimeta ningen no

Moto naru jiba wa tare mo shiran de 17-34

Until now, no one has known the Origin becoming Jiba,

where I began human beings of this world.

Konotabi wa kono shinjitsu o sekaiju e

Dozo shikkari oshietai kara 17-35

This time by all means,

I wish to teach this truth clearly to the entire world.

Soreyue ni Kanrodai o hajimeta wa

Honmoto naru no tokoro naru no ya 17-36

Therefore, I began to set up the Kanrodai.

It is the true Origin beginning place.

Konna koto hajime kakeru to yu no mo na

Sekaiju o tasuketai kara 17-37

The reason I began such a thing

is that I desire to save the whole world.

Sore oba na nanimo shirazaru kodomo ni na

Toriharawareta kono zanen wa na 17-38

That my children who know nothing, it was taken away.

This regret of mine.

Shikato kike konosaki naru wa dono yona

Kayashi aru yara kore shiren de na. 17-39

Listen carefully, hereafter what will occur, there is no knowing

what kinds of returns exist.

Tsukihi yori kono zannen to yu no wa na

Nakanaka chotto no koto de nai zo ya 17-40

From God, what is said about this regret

it is by no means a small matter.

Kayashi demo chotto no koto towa omouna yo

Donna koto oba Tsukihi suru yara 17-41

About the returns, do not think of them as small matters.

There is no knowing what God will do.

Kono hanashi nanto omouzo mina no mono

Kami no zannen erai koto ya de 17-42

What do all of you think of this talk?

The regret of God is indeed great.

Imamade wa dono yona michi mo dandan to

Torinukete wa kitaru naredomo 17-43

Though until now you have passed

through every kind of path step by step (causality).

Mo chitto no kokugen kitaran soreyue ni

Jitto shite ita koto de aredomo 17-44

As the appointed time(1887)has not yet come,

I have been keeping still.

Kyonohi wa mo jubun ni tsunde kita

Kokugen kitara suguni kayasu de 17-45

Now the day is fully pressing.

At the appointed time (Jan 26, 1887), I shall give the returns at once.

Kono hi wa na itsu no koto ya to omote iru

Niju roku nichi ga kitaru koto nara 17-46

This day, When do you think it will come?

When the 26th day has come (Oyasama passes away and her soul returns to the location of Kanrodai).

Sorekara wa nandemo kademo shinjitsu no

Kokoro sorezore mina arawasu de 17-47

Thereafter I shall reveal all the true mind

of everyone of  by all means (placing illness if mind has dust).

Konna koto nande yu ya to omouna yo

Kawai amarite yu koto ya de na 17-48

Do not wonder why I say such things

I speak out of my deep love for you.

Tsukihi niwa sekaiju no kodomo wa na

Kawai bakari o omote iru kara 17-49

For all of you children in the world,

there is only love in the thoughts of God.

(Soreyue ni) (sekaiju o) (dokomade mo)

(Mune no soji o) (shitai yue kara) 17-50

Therefore, the world, wherever,

the sweeping of the heart, I say I desire.

Kono soji doyu koto ni omote iru

Tasuke bakari o omote iru kara 17-51

This sweeping, what are your thoughts.

It is because my thoughts are only for your salvation.

Tasuke demo ashiki naosuru made ya nai

Mezurashi tasuke omote iru kara 17-52

The salvation is not just to cure illness.

I intend it to be a marvelous salvation.

Kono tasuke doyu koto ni omou kana

Yamazu shinazu ni yowari naki yoni 17-53

What do you think this salvation is?

It is to be free from illness, death, and weakening.

Konna koto imamade doko ni nai koto ya

Kono shoko o shirashitasa ya de 17-54

Such a thing has been unknown anywhere until now.

This Proof, I desire to show.

Koremade wa doko tazunetemo nai koto ya

Konotabi Kami ga hajimetasa ya de. 17-55

It is a thing not to be found anywhere until now.

At this time, God desires to begin it.

Kyomade wa donna michi yara shirenanda

Korekara saki wa michi o shirasuru 17-56

Until today, you did not know what path you were on (do not know the soul/heart.)

Hereafter I shall let you know your path ( path of the heart/soul by placing illness dependent on evil thoughts in the mind).

Kono michi wa doyu koto ni omou kana

Tsukihi zannen ichijo no koto 17-57

What do you think this path is about?

The regret of God is the single concern. or to God, the regret is the single concern.

Kono zanen nanino koto ya to omou kana

Kanrodai ga ichi no zannen 17-58

This regret, what are your thoughts concerning this?

The Kanrodai is the location of the regret (God at location, so this is where are prayers directed to).

Kono zanen chotto no koto dewa nai hodoni

Donna kayashi o Tsukihi suru yara  17-59

This regret is no small matter.

There is no knowing what returns God will give.

Dono yona koto ga aritemo uramina yo

Mina meme ni shite oita no ya 17-60

Whatever may happen, bear no grudge.

It is what each of you has done to yourself (God will show your your mind as illness).

Konosaki wa sekaiju wa dokomade mo

Takayama nitemo tanisoko made mo 17-61

Hereafter unto all places in the world however far,

in the high mountains as well as in the low valley,

(Korekara wa) (sekai ichiretsu) (dandan to)

(Mune no soji o) (suru to omoe yo) 17-62

From now on, in the world, everyone step by step

the sweeping of the heart, I am thinking to do (By illiness as guidance to let one understand the soul).

Kono soji nanto omouzo mina no mono

Kami no kokoro o tare mo shiromai 17-63

This sweeping, What are you all thinking?

God’s mind, no one knows .

Tsukihi niwa donna zanen ga aru totemo

Imamade jitto miyurushite ita 17-64

Whatever regrets God has borne,  or to God, whatever regret has been borne

they were overlooked quietly until now.

Sa kyo wa hi mo jubun ni tsunde  kita

Nandemo kayashi sezu ni iraren 17-65

Now the day is fully pressing.

In any case, I cannot help but give returns (illness as guidance).

Kono kayashi nanino koto ya to omote iru

Kami no zannen bakari naru zo ya 17-66

What do you think the returns are about?

They are solely about the regret of God that will occur.

Kono zanen chotto no koto wa omouna yo

Tsumori kasanari yue no koto ya de 17-67

Do not think this regret is a small matter.

It is a result of causes accumulated and piled up.

Tsukihi niwa sekaiju wa mina waga ko

Kawai ippai omote iredomo 17-68

To God, all of you in the world are my children.

Though my thoughts for you are filled with love.

Sore shirazu mina ichiretsu wa meme ni

Hokori bakari o shiyan shite iru 17-69

No one is aware of it,

and the ponderings of each of you are only of dust.

Kono kokoro Kami no zannen omote kure

Domu nantomo yu ni yuwaren 17-70

This mind, please think of the regret of God and come.

Indeed nothing more can be said, even should I so desire.

Imamade no yo naru koto wa yuwan de na

Korekara saki wa satori bakari ya 17-71

Do not talk about worldly (dusts) matter that were said until now.

From now on, you need only to understand the future (future brought upon by the soul).

Konosaki wa nani o yu yara shiren de na

Dozo shikkari shiyan shite kure 17-72 

From now on,  there is no knowing what would be said (after God’s blessings of illness are shown).

I request that you ponder thoroughly and come.

Sato Sato Taoto Taoto Byosama Byosama 17-73

Sato, Sato, Ta-oto, Ta-oto, Byo-sama, Byo-sama….

Kono hanashi aizu tateyai deta naraba

Nani ni tsuitemo mina kono tori 17-74

This talk, if the signal (Joyous Service with true sincerity) brings upon its effect ( God’s blessings of new members)    see 1-15 and 1-16

what occurs, everything proceeds in this way.

Kore oba na ichiretsu kokoro shiyan tanomu de 17-75

This matter God earnestly request everyone to ponder your minds.

TENRIKYO

Summary:

The world does not know the original mind (pure mind of God). We do not know the innermost heart or soul.  God will make one realize the innermost heart by placing guidance now.

The appointed time had not come yet, so God has been on the sidelines.

The path is building a place of worship (field),  hinokishin (spreading the truth/planting the seeds), weeding (guidance from God to purify mind), water (pure mind) and fertilizer (Joyous Service) . This brings new members to our churches.

God will begin to work on January 26, 1887 (Oyasama passes away).

The Joyous Service (Sign) brings upon God’s blessings (tateyai)

When all mankind is purified, their will be paradise on earth.

TENRIKYO TENRIKYO TENRIKYO TENRIKYO

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.