CHAPTER 7

OFUDESAKI/CHAPTER 7 /  1876 TENRIKYO

(Tsukihi yori) (sanjuu hachi nen) (izen nite)      *-

(amakudari taru) (moto no innen) 7-1

God from, 38 years ago

descended from heaven because of the causality of the Origin.

(Tsukihi yori) (sono innen ga) (aru yue ni)     *-

(nanika isai o) (hanashitai kara) 7-2

From God, that causality exist that is said.

Whatever details I would like to talk.

(kami taru wa) (sore o shirazu ni) (nani goto mo)    *-

(sekainami ya to) (omote iru nari ) 7-3

Those in high places, that they do not know, of any thing.

Worldly, they are thinking.

(kono tokoro) (moto naru Jiba no) (koto naraba)    *-

(Hajimari dashi o) ( shiran koto nashi) 7-4

This place, the Origin becoming locality, if it is realized.

The beginning revelation, unknown matters is nonexistent. 

(kami taru e) (kono shinjitsu o) (hayabaya to).  *-

(shirashite yaro to) (Tsukihi omoedo) 7-5

Those in high places, this Original mind, to quickly 

to teach, are God’s thoughts.

(kami taru wa) (sore o shirazu ni) (meimei no)     *-

(waga mi shiyan o) (bakari omote) 7-6

Those in high places, that they do not know. Each

of their own body, they are thinking about only.

(Tsukihi niwa) (dandan mieru) (michisuji ni)     *-

(kowaki abunaki) (michi ga aru node) 7-7

To God, step by step is seen the path one is on.

Dreadful dangerous paths, there are.

(Tsukihi yori) (sono michi hayaku) (shirasou to)     *-

(omote shinpai) (shiteiru to koso) 7-8

From God, that path quickly to let you know,

thinking, is worried and is appealing  to you.

(ningen no) (waga ko omou mo) (onaji koto)    *-

(kowaki abunaki) (michi o anjiru) 7-9

Human beings, your own children thinking about, it is the same.

The dreadful dangerous path (you are on), I am anxious.

(sore shirazu) (mina ichiretsu wa) (meimei ni)      *-

(mina ukkari to) (kurashi iru nari) 7-10

Unaware of that, all everyone, to each

all carelessly living.

(kono sekai) (nanika yorozu o) (ichiretsu ni)      *-

(Tsukihi shihai o) (suru to omoe yo) 7-11

This world, whatever all, to everyone,

God will guide ever, think about it.

(kono hanashi) (douyuu koto ni) (omou kana)    *-

(korekara saki no) (michi o mite iyo) 7-12

This talk what is it about, you may wonder.

From now on, the future path look at it.

(dona youna) (takai yama demo) (mizu ga tsuku)    *-

(tanisoko ya tote) (abunage wa nai) 7-13

What kind of high the mountain there is, water will reach it.

In the low valleys to occur, danger is nonexistent.

(nanimo kamo) (Tsukihi shihai o) (suru kara wa)     *-

(oki chiisai yuu) (de nai zo ya) 7-14

In anything, because God will give guidance,

big and small saying, do not.

(koremade mo) (nandemo yougi) (hoshii kara)     *-

(taitei tazune) (itaru naredomo) 7-15

Even until now, by all means, missionaries I want.

I have mostly visited everywhere.

(konotabi wa) (tanisoko nitewa) (choto shitaru)     *-

(kii ga tappuri) (miete aru nari) 7-16

This time in the low valleys, a little is done

trees are plenty, are seen to occur.

(kono kii mo) (dandan Tsukihi) (deirishite)    *-

(tsukuri agetara) (kuni no hashira ya) 7-17

These trees, step by step when God enters them,

God raises them , the country’s pillar will become.

(sorekara wa) (nichinichi Tsukihi) (misadamete)     *-

(ato no yougi no) (moyou bakari o) 7-18

After that, day by day, God will ascertain (their minds)

The missionaries that come after, to prepare only.

(soreyori mo) (hineta kii kara) (dandan to)    *-

(teiri hikitsuke) (ato no moyou o) 7-19

Then, from old trees, step by step,

to attract and guide, the preparation to follow after.

(nichinichi ni) (Tsukihi omowaku) (fukaku aru)    *-

(onaji tokoro ni) (ni hon san bon) 7-20

Day by day, God’s intentions are profound.

the same place, 2 or 3  (trees found).

(kono kii mo) (mematsu omatsu wa) (yuwan de na)     *-

(ika naru kii mo) (Tsukihi omowaku) 7-21

These tress, male or female pine I do not say.

Any becoming trees, God has intentions.

(kono ato i) (nanino hanashi o) (suru naraba)    *-

(yougi no moyou) (bakari yuu nari) 7-22

This afterwards, what talks I would do.

the preparation of missionaries, I will only say.

(yougi demo) (chotto no koto dewa) (nai karani)     *-

(gojuu rokujuu no) (ninkazu ga hoshi) 7-23

Missionaries, a small amount , it is not.

50 to 60 in number I want.

(kono nin mo) (itsuitsu made mo) (heran you)      *-

(matsudai tsuzuki) (kireme naki you) 7-24

These numbers, forever not to decrease. The workings

forever to continue, without an end to the working.

(kora hodoni) (omou Tsukihi no) (shinjitsu o)     *-

(mina no kokoro wa) (nani o omou ya) 7-25

Devoting myself to the extent, God’s thinking about the Original mind. All of your minds, what are you thinking.

(dono youna) (kudoki hanashi o) (suru no mo na)     *-

(tasuketai to no) (ichijo bakari de) 7-26

Whatever kind of persuasion talk I do,

to save you, solely only.

(ichiretsu no) (mune no uchi yori) (shinjitsu ni)  *-

(hayaku wakarita) (koto de aru nara) 7-27

Everyone’s innermost heart, what comes from, to attain the Original mind,

quickly understand it. If this occurs,

(sorekara wa) (Tsukihi yorozu) (shihai suru)    *-

(nanika yorozu no) (tasuke suru zo ya) 7-28

Then God, all will preside (guide) over.

Whatever all, will save.

(kono tasuke) (hayaku riyaku o) (misetasa ni)      *-

(Tsukihi no kokoro) (seku bakari ya de) 7-29

This salvation, quickly the blessing I want to show.

God’s mind hastens only.

(nanimo kamo) (kono sekikomi ga) (aru yue ni)     *-

(mune no uchi yori) (souji sogu de) 7-30

In all matters, this hastening, it is said to exist.

From what comes from the innermost heart, hurry sweeping.

(kono hanashi) (doko no koto ya to) (omouna yo)     *-

(mina meimei no) (uchi no hanashi ya) 7-31

This talk, where is it about, do not think.

All each of your inner ( heart), is the talk about.

(meimei ni) (mune no uchi yori) (shikkari to)        *-

(shinjitsu o dase) (suguni mieru de) 7-32

Each of you, from what comes from the innermost heart, firmly

the Original mind, show it.  Immediately it will be seen.

(Tsukihi yori) (kono sekikomu ga) (aru yue ni)     *-

(nanika kokoro wa) (isogashii koto) 7-33

From God, this hastening exist, I say.

In anything (my) mind is busy

(kore saika) (hayaku juuyou) (miseta nara)    * – 

(Tsukihi no kokoro) (hitori isamu ni) 7-34

This circumstance, quickly the blessings are seen

God’s mind, by itself will be spirited.

(imamade mo) (ima ga kono yo no) (hajimari to)    *-

(yuute aredomo) (nanno koto yara) 7-35

Even until now, now is this world’s beginning,

I have said. Yet what does it mean.

(konotabi no) (juuyojizai de) (tokushin se)      *-

(imamade konna) (koto wa shiromai) 7-36

This time, the blessings be convinced.

Until now these things were not known.

(Tsukihi yori) (tainai yori mo) (irikonde)     *-

(juuyojizai o mina) (shite miseru) 7-37

From God,  from inside the body, will enter

the blessings all will be shown.

(kora hodono) (juuyojizai no) (shinjitsu o)     *-

(hanashi suru no wa) (ima hajime ya de) 7-38

Devoting to the extent, the blessings, to attain the Original mind.

The talk I will do, is now the first time.

(konosaki wa) (itsu ni naritemo) (kono douri)     *-

(juuyojizai o) (hayaku shirasuru) 7-39

Hereafter, whenever it (Original mind) occurs, by this truth,

the blessing, I will quickly show you.

(imamade mo) (ika naru michi mo) (tourita ga)     *-

(obiya tasuke no) (tameshi hajime ya) 7-40

Until now, every kind of path you have gone through.

Safe birth salvation’s test I will begin.

(konotabi wa) (Obiya tasuke no) (shinjitsu o)       *-

(hayaku tasuke o) (Tsukihi sekedomo) 7-41

This time, Safe birth salvation, to attain the Original mind.

Quickly the salvation, God hastens.

(ichiretsu wa) (imamade shiran) (koto ya kara)    *-

(mina jikkuri to) (izumi iru nari) 7-42

Everyone, until now, you did not know this matter.

All were hesitant, and depressed.

(shinjitsu ni) (kokoro sadamete) (negau nara)     *-

(juuyojizai ni) (ima no maa nimo)  7-43

To attain the Original mind, settle the mind. If you pray

for free & unlimited blessing, now is the time.

(kono koto wa) (tare demo shiranu) (koto ya kara)   *-

(mune ga wakaran) (Tsukihi zannen) 7-44

This matter no one knows of this because

the heart is not understood. The regret of God.

(imamade wa) (nani yono koto mo) (mienedomo)   *-

(korekara saki wa) (hayaku mieru) 7-45

Until now, what kind of matters, you were not able to see. But

from now on , the future you will quickly see.

(shinjitsu no) (kokoro aru nara) (nani nari to)        *-

(hayaku negae yo) (suguni kanau de) 7-46

The Original mind, if the mind has. Whatever occurs, 

quickly pray.  Immediately I shall respond.

(dono youna) (koto wa ikan to) (yuwan de na)    *-

(tasuke ichijo) (seete iru kara) 7-47

Whatever kind of matter, not possible I do not say.

Single salvation, I am hastening.

(kora hodoni) (Tsukihi no kokoro) (sekikomedo)    *-

(soba no kokoro wa) (nande izumudo) 7-48

Devoting to the extent, God’s mind is hastening.

Those near me, why are your minds depressed?

(hayabaya to) (kokoro isande) (sekikome yo)    *-

(Tsukihi machikane) (kore o shiran ka) 7-49

Quickly the mind make spirited. Hasten it!

God waits, This don’t you know?

(Tsukihi yori) (juuyojizai o) (shinjitsu ni)       *-

(hayaku misetai) (kore ga ichijo) 7-50

From God, the blessings, to attain the Original mind, 

quickly like to show. This is foremost.

(kora hodoni) (omou Tsukihi no) (shinjitsu o)     *-

(soba no kokoro wa) (mada sekainami) 7-51

Devoting to the extent, God thinking about the Original mind..

Those near, their minds are still worldly.

(kono youna) (koto o yuu mo) (ningen no)    *-

(kokoro dewa nai) (Tsukihi kokoro ya) 7-52

This  kind of matter I say, human’s

mind it is not. It is God’s mind.

(imamade wa) (nani o yuutemo) (ningen no)      *-

(kokoro ga majiru) (youni omoute) 7-53

Until now, whatever I said, human’s

mind was mixed, you thought.

(shikato kike) (korekara kokoro) (irekaete)    *-

(ningen gokoro) (aru to omouna) 7-54

Listen clearly, from now on, the mind replace it.

Human mind to exist, do not think.

(imamade wa) (onaji ningen) (naru youni)    *-

(omote iru kara) (nanimo wakaran) 7-55

Until now, the same like human as you,

you thought. You do not understand anything.

(korekara wa) (nani o yuu nimo) (nasu koto mo)    *-

(ningen naru to) (sarani omouna) 7-56

From now on, whatever I may say or do,

human to play a role, furthermore do not think.

(imamade wa) (higara mo chitto) (kitaran de)     *-

(nani yo no koto mo) (shikae itaru de) 7-57

Until now, as the day has not yet come,

What kind of matters, I have been holding back.

(konosaki wa) (dono yona koto o) (yuu nimo na)   *-

(kowami abunaki) (nai to omoe yo) 7-58

Hereafter, what kind of  things I may say,

fear and danger are nonexistent to think about.

(korekara wa) (Tsukihi debari o) (suru hodoni)   *-

(donna koto demo) (kayashi shite yaru) 7-59

From now on, God will go out because

in whatever matters, I will give returns.

(Tsukihi yori) (Koremade naru no) (zannen wa)     *-

(yamayama tsumori) (kasanarite aru) 7-60

From God, up to now, the occurring  regret

has mountainously accumulated and piled up.

(ika hodoni) (zannen tsumori) (aru totemo)    *-

(douse kouse wa) (yuu de nai zo ya) 7-61

No matter how much regret is accumulated, although

in any case, to do (force) to say, is nonexistent.

(korekara wa) (dono yona takai) (tokoro demo)    *-

(kono shinjitsu o) (hayaku misetai) 7-62

From now on, however high place there may be,

This Original mind, quickly to show you.

(kami taru no) (kokoro sumiyaka) (wakaritara)    *-

(Tsukihi juuyou) (hayaku suru no ni) 7-63

Those upper society’s mind, if they quickly understand

God’s blessings (illness as guidance), I will quickly do.

(Tsukihi yori) (kono juuyou o) (sekaijuu e)      *-

(hayaku ichiretsu) (shirashitaru nara) 7-64

From God, these blessing  to the world

quickly to everyone if they are shown it.

(konotabi no) (haramite iru o) (uchi naru wa)     *-

(nanto omoute) (machite iru yara) 7-65

This time’s pregnancy that exist, within to occur,

what are your thoughts, while you are waiting?

(kore bakari) (hitonami ya towa) (omouna yo)      *-

(nandemo Tsukihi) (erai omowaku) 7-66

This only, ordinary do not think.

In all matters, God has profound intentions.

(kono moto wa) (roku nen izen ni) (san gatsu no)        *-

(juu go nichi yori) (mukai torita de) 7-67

This Origin (instrument at creation), 6 years ago, 3rd month

fifteenth day, I went to receive her.

(sorekara wa) (imamade Tsukihi) (shikkari to)         *-

(dakishimete ita) (hayaku misetai) 7-68

After that, until now God firmly

has embraced her. Quickly I will like to show her.

(sore shirazu) (uchi naru mono wa) (nanimo kamo)     *-

(sekainami naru) (youni omote) 7-69

Unaware of this, those to occur within. In all matters,

worldly kind of occurrences you are thinking.

(kono hanashi) (douyuu koto ni) (omou kana)    *-

(kore ga daiichi) (kono yo hajimari) 7-70

This talk, what is it about, you may wonder.

This (she) is foremost in this world’s beginning.

(matasaki no) (michi no youdai) (dandan to)     *-

(yorozu no koto o) (mina toite oku) 7-71

Awaiting the future path’s appearance.  Step by step

all matters, all will be explained.

(na wa Tamae) (hayaku mitai to) (omou nara)      *-

(Tsukihi oshieru) (te o shikkari) 7-72

Her name is Tamae. Quickly to see her if you think,

God’s teaching hand (hand dance), firmly (perform it).

(kono hanashi) (shinjitsu omou) (koto naraba)     *-

(kokoro osamete) (hayaku kakare yo) 7-73

This talk, the Original mind if you think about.

Settle your mind, and quickly start.

(imamade wa) (nani o yuutemo) (ichiretsu no)    *-

(mune mo wakaran) (hi mo kitaraide) 7-74

Until now, whatever I said , everyone’s

heart, it is not understood. The day also had not come.

(dandan to) (mune ga wakareba) (hi mo kitaru)    *-

(Tsukihi no kokoro) (erai sekikomi) 7-75

Little by little, the heart understood, the day will come.

The mind of God, there is great hastening.

(kore saika) (hayaku mietaru) (koto naraba)      *-

(donna mono demo) (kanau mono nashi) 7-76

This circumstance is quickly seen, if this happens,

whatever person, rival person, there will be none.

(Tsukihi yori) (kore o shikkari) (miseta nara)     *-

(ato no shigoto wa) (donna koto demo) 7-77

From God, this (about the heart) is firmly shown (to high mountains)

The following workings, any kind of things.

(imamade mo) (obiya houso no) (kono yurushi)   *-

(nanto omoute) (mina ga ita yara) 7-78

Even until now, safe child birth, about smallpox, these blessings,

How are you thinking, all to be?

(konotabi wa) (dona koto demo) (sukiyaka ni)     *-

(mina shinjitsu ni) (yuute kikasuru) 7-79

This time, whatever kind of matter, quickly

to all, the Original mind, I will begin to tell you.

(korekara wa) (obiya tasuke mo) (shikkari to)      *-

(setsunami nashi ni) (hayaku umasuru) 7-80

From now on, childbirth salvation firmly

without pain, quickly you will deliver.

(dandan to) (kuchi de nani goto) (yuuta tote)   *-

(Tsukihi yuu yoni) (seneba ikan de) 7-81

Step by step, by the mouth, whatever is said.

How God says it, you must do.

(Tsukihi yori) (nanino koto demo) (shikkari to)     *-

(yuu youni seyo) (chigau koto nashi) 7-82

From God, whatever matter, firmly

do what I say. There is never an error.

(dono youna) (tasuke suru no mo) (mina Tsutome)     *-

(Tsukihi yuu yoni) (tashika suru nara) 7-83

Any kind of salvation done, all is the Service.

How God says it, certainly do it.

(shinjitsu no) (kokoro aru nara) (Tsukihi nimo)

(shikato ukeyai) (tasuke suru zo ya) 7-84       *-

The Original mind, the mind if you have it. God 

firmly assures to do salvation.

(konotabi wa) (tasuke suru no mo) (shinjitsu ni)     *-

(ukeyote tasuke) (ima ga hajime ya) 7-85

This time, the salvation I will do. If  the Original mind

is received, the salvation now I will begin.

(kora hodoni) (Tsukihi no kokoro) (seete iru)     *-

(soba no kokoro mo) (Tsutome koshirae) 7-86

Devoting to the extent, God’s hastening exist,

You close to me, your minds prepare for the Service

(kono moyou)( nani bakari dewa) (nai hodoni)       *-

(donna koto demo) (mina Tsutome ya de) 7-87

This preparation, what only it is not, because

whatever matter, it is all the Service.

(tsutome demo) (onaji koto dewa) (nai hodoni)   *-

(mina sorezore to) (tee o oshieru) 7-88

The Services however, the same matter they are not, because

all each, the hands I will teach.

(imamade no) (michi no sugara to) (yuu mono wa)     *-

(douyuu michi mo) (shirita mono nashi) 7-89

Until now, the path that one relies on that is said.

What path (one is on), there is no one who knows.

(korekara wa) (dono yona michi mo) (dandan to)  *-

yorozu michisuji mina yute kikasu 7-90

From now on, every kind of path, step by step

all paths, all I shall tell and explain.

(Tsukihi yori) (nanimo michisuji) (kiita nara)   *-

(kono zannen wa) (muri de arumai) 7-91

From God, if any paths are listened to.

This regret, unreasonable it is not.

(Tsukihi yori) (kono ichijo o) (harashitara)   *-

(ato no tokoro wa) (youkizukume ya) 7-92

From God, this one matter is cleared away,

Afterwards, as a result, complete joy.

(nichinichi ni) (youkizukume to) (yuu no wa na)    *-

(ika naru koto ya) (tare mo shiromai) 7-93

Day by day, complete joy that is said,

how it will occur, no one knows.

(nanimo kamo) (youki to yuu wa) (mina Tsutome)    *-

(mezurashi koto o) (mina oshieru de) 7-94

In everything, joy that is said, is all the Service.

Marvelous things, all will be taught.

(dandan to) (Tsutome oshieru) (kono moyou)   *-

(mune no uchi yori) (mina souji suru) 7-95

Little by little, the Service I will teach. For this preparation,

what comes from the innermost heart, all will sweep (the mind).

(ato naru wa) (nichinichi kokoro) (isamu de na)   *-

(yorozu no Tsutome) (tee o tsukeru de) 7-96

Afterwards, day by day the mind will become spirited.

The world’s Service, your hands, perform it.

(kono Tsutome) (douyuu koto ni) (omou kana)    *-

(obiya houso no) (tasuke ichijou) 7-97

This Service, what is it about you may wonder.

Safe child birth, small pox’s salvation assistance.

(kono tasuke) (ika naru koto to) (omou kana)    *-

(hoso sen) (yono Tsutome oshieru) 7-98

This salvation, how will it occur, you may be wonder.

Free from smallpox, kind of Service I will teach.

(kono michi o) (hayaku oshieru) (kono Tsutome)      *-

(sekai ichiretsu) (kokoro sumasuru) 7-99

This path I will teach quickly. By this Service,

the world, everyone, the minds will be purified.

(kono hanashi) (douyuu koto ni) (kiite iru)     *-

(sekai tasukeru) (moyou bakari o) 7-100

This talk, what is it about, you are hearing.

The world I will save, to prepare only.

(dono youna) (tasuke suru no mo) (shinjitsu no)   *-

(Oya ga iru kara) (mina hikiukeru) 7-101

Whatever kind of salvation I will do, because the Original mind’s

Parent exist. All will be assured.

(kono koto o) (kore o makoto ni) (omou nara)        *-

(makoto shinjitsu) (kokoro shidai ya) 7-102

This matter, this is the truth, if you think.

The truth, the Original mind, the mind depends on it.

(kokoro sai) (shinjitsu sunda) (koto naraba)     *-

(donna koto demo) (chigau koto nashi) 7-103

The mind, on the occasion the Original mind  is settled, if this happens,

whatever matter, there is no failure.

(imamade wa) (Tsukihi ika hodo) (omoutemo)   *-

(soba no kokoro ni) (wakari nai node) 7-104

Until now, God, how much you have thought,

those near me, their minds they cannot understand.

(korekara wa) (dono yona Tsutome) (oshieru mo)     *-

(ningen naru no) (kokoro dewa nai) 7-105

From now on, whatever Service I may teach,

coming from a Human mind, it is not.

(Tsukihi yori) (dono yona koto mo) (oshieru de)     *-

(kono yo hajimete) (nai koto bakari) 7-106

From God, whatever kind of things, I will teach.

This world’s beginning, nonexistent things only.

(ningen no) (kokoro de omou) (youna koto)    *-

(Tsukihi wa nanimo) (yuu de nai zo ya) 7-107

Human’s mind’s thinking  kind of things,

God, anything will say, will not.

(Tsukihi niwa) (dono yona koto mo) (ichiretsu ni)     *-

(mina ni oshiete) (youkizukume ni) 7-108

To God, every kind of matter, to everyone,

all to teach for complete joy.

(sekaijuu) (mina ichiretsu wa) (sumikirite)    *-

(youkizukume ni) (kurasu koto nara) 7-109

The world, all everyone is purified.

Complete joy to live to occur to become.

(Tsukihi nimo) (tashika kokoro ga) (isamu nara)   *-

(ningen naru mo) (mina onaji koto) 7-110

God also, if certainly the mind becomes spirited.

Humans to become (spirited). All the conditions are the same.

(Kono you no) (sekai no kokoro) (isamu nara)    *-

(Tsukihi ningen) (onaji koto ya de) 7-111

By these workings,  if people’s mind are settled,

God and human being, the conditions are the same (mind).

Click to continue to: Chapter 8

16

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s